లాక్ డౌన్ లో నా మనసులోని భావాలు!

ఈ  లాక్ డౌన్ లో కొన్ని రోజులుగా భగవద్దర్శిని సూక్తులు చదువుతూ , తలుచుకుంటూ ఇలా నా మనసులోని భావాలను వ్రాసి పంచుకుంటున్నాను .

ఇన్ని రోజులూ ఎలా ఉన్నామో ఒకరికొకరం తెలియకపోయినా ప్రతి ఒక్కరి సమాచారం తో కొత్త వెలుగు , ఆలోచన , విచక్షణ , భక్తి , ప్రేమ , అనురాగం , జీవితం ఏదో ఒక కోణం లో మనస్సులో తెలియని సోధన జరగడం మానదు , తప్పక జీవించి ఉంటే ఎన్నో అద్భుతాలు చూస్తూ , వింటూ సృష్టించవచ్చు కూడా !!

ఈ ప్రకృతి మనకు కేవలం తన అందాలను పంచడమే కాకుండా , సకల జీవరాశులకు తోడు గా ఉండి సహకరిస్తుంది కూడా. తెలివిని కోల్పోకుండా మన చుట్టూ ఉన్నవి ఏదీ శాశ్వతం కాదు అయినప్పటికీ ప్రతీదీ ఓ అద్భుతమే కదా !! అనుకుంటూ మనస్సులో ని ఎన్నో వెతలను ఆ ఈశ్వరునికి , పంచభూతాలకు అర్పించి సాక్షిగా చూస్తూ మౌనంగా ఉండి , ఏకాగ్రత తో ఎవరికి వారు తాము అనుకున్న సంకల్పం నేడే పూర్తిచేయాలి అనుకుని పట్టుదల , దీక్షతో ప్రతీ రోజూ వర్తమానం లో జీవిస్తుంటే అసలు నిన్న లేదు , రేపు లేదు . అంతా ప్రస్తుతమే . నిన్నటి కల నేటి కళ గా రూపుదిద్దుకున్న రోజులు అంతా ప్రస్తుత జీవితమే అని ప్రతీ అడుగులో ” అంతా ఈశ్వరానుగ్రహమే ” , మన గురువుల కృప తో మన చుట్టూ ఉన్న వారిలో దైవాన్ని చూడగల్గిన నాడు అసలు సమస్యలే ఉండకపోవచ్చు !

ప్రతీ ప్రాణి తన కర్మ రద్దు అయ్యేవరకు జీవించి ఉండి ఎన్నో మలుపులు , అలజడులు ఎదుర్కుంటున్నప్పటికీ కాస్త అసలు ” నేనెవరు ” అని ఆలోచించి ..భయాన్ని విడనాడి , గతం అంతా ఓ మాయ , కల అని తెలుసుకుని , గ్రహించి ఎప్పటికప్పుడు “తస్మాత్ జాగ్రత్త ” గా ఓ త్రాడు మీద చంటి పిల్లవాడు నడుస్తున్న వలె , మ్రొక్క వలె క్రొత్త చిగురులు , ఆశయం తో లక్ష్యాన్ని సాధించుటకు అడుగులు వేస్తూ ఎదురయ్యే ప్రతీదీ అంతా మన మంచికే అనుకుంటూ ధైర్యం గా వెళ్ళ్తే ఆ విజయానందాలకు అంతు లేదు !!
బ్రహ్మానందం .

ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవడం లో కాస్త మనస్సాక్షిగా ఉండి ఆలోచిస్తే అసలు ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకవచ్చును .నిత్య ప్రణాళిక లో కాస్త వ్యాయామం , యోగ , ధ్యానం , భగవంతుని స్పురణ , మంచి పుస్తకాలను చదవటం , తెలిసిన పెద్దలను అనుసరిస్తూ , గురువుల అడుగు జాడల్లో ప్రతీ శిష్యుడు నడవటం మొదలెడితే ఇక అంతా ఆయనే చూసి అనుగ్రహిస్తాడు !!

అంతా మన చేతుల్లో లేదనుకోకుండా మానవుని మంచి ప్రయత్నాలెప్పుడూ అందరికీ శుభ మంగళం కల్గుగాక 🙏

వ్రాసినది.. దివ్య చేవూరి(లిటిల్ ఎల్మ్ , టెక్సాస్ )