శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి 12 గంటల సమయం

వాస్తవం ప్రతినిధి: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు 16 కంపార్ట్ మెంంట్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. కాలినడక, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కలగడానికి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది.