ఢిల్లి లో పొగమంచు కారణంగా ఆలస్యంగా నడుస్తున్న 14 రైళ్లు

వాస్తవం ప్రతినిధి: దేశ రాజధాని ఢిల్లి లో పొగమంచు దట్టంగా అలుముకుంది. పొగమంచు కారణంగా నగరంలో 14 రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. నగరంలోని రహదారుపై కూడా పొగమంచు దట్టంగా ఏర్పడడంతో వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. వాహనాల హెడ్‌లైట్లు వేసినా పొగమంచుతో రహదారులు స్పష్టంగా కనబడక ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.